Lägenhetssatsning i Skelleftehamn

2017-02-21
Skebo satsar vidare utanför Skellefteås centralort. I Skelleftehamn läggs nu 14 nyrenoverade lägenheter ut för bokning.

Lägenheterna är belägna i kvarteret Rönnen i Skelleftehamn. Där har tidigare bedrivits ett boendestöd i ordinärt boende inom ramen för kommunens stöd- och serviceverksamhet. Den verksamheten avvecklades ifjol.
– Det är positivt att vi kan öppna lägenheter för alla även i våra ytterområden, säger Skebos marknadschef Anna Ersson.
Skebo har tagit möjligheten att renovera de 14 lägenheterna. Bokningsmöjligheten öppnas idag för alla i Skebos bostadskö.
– Det är viktigt att understryka att alla i vår bostadskö är välkomna att boka lägenheterna. Därefter görs fördelningen i vanlig ordning utifrån köpoäng. Genom att det handlar om renoveringar av befintliga lägenheter kan vi också erbjuda attraktiva hyresnivåer, säger Anna Ersson.
Fördelningen av de mindre lägenheterna i fastigheten är tolv tvåor och två ettor. Ettorna ligger storleksmässigt på 32 respektive 42 kvadratmeter. Tvåornas storlek är 47, 57 och 63 kvadratmeter.
Beräknad inflyttning är i maj.
– Det här är första etappen på en satsning som vi gör i Skelleftehamn. Vi får anledning att återkomma, säger Anna Ersson.

Här kan du boka en lägenhet i Skelleftehamn: