Om Skebo

Om oss

Skebo är Skellefteås största fastighetsbolag som äger och förvaltar knappt 5 500 lägenheter och ett antal lokaler. Vi har hyreslägenheter i flerfamiljshus, radhus, småhus, studentbostäder, ungdomslägenheter, seniorboenden, trygghetsboenden samt vård- och omsorgsboenden.

Vi ligger i Sverigetopp vad gäller kundnöjdhet och är självklart stolta över att vara så uppskattade bland våra hyresgäster. En förklaring till det är säkert att vi lägger så stor vikt vid goda relationer och att hyresgästerna ska känna sig delaktiga i frågor kring bland annat trivsel och trygghet. Vårt mål är att ge varje hyresgäst som kommer till oss möjligheten att flytta in och från första stund börja trivas i sitt drömhem. Vi vill göra människors liv lättare, helt enkelt.

Dessutom har Skebo en viktig roll för Skellefteås framtida utveckling. Kommunen vill växa till 80 000 invånare och för att det ska vara möjligt behöver människor någonstans att bo. Skebo kan givetvis inte förverkliga det på egen hand, men vi vill vara med och göra det vi kan. Både genom nybyggnationer i områden där dagens människor vill bo och som positiv kraft i vår omgivning. Hela tiden med samma starka övertygelse om att vi kan göra skillnad. För att vi gillar Skellefteå.