Strömsör

200 nya hem i centrum år 2020

Tillsammans med Riksbyggen utvecklar Skebo stadsdelen Strömsör med cirka 200 nya lägenheter.

Nya skisser finns på hur kvarteren Renen, Strömsör och Siken kan utvecklas och göra centrala Skellefteå mer attraktivt. Området kommer benämnas Strömsör och ligger längs E4, på höger sida om Viktoriabron om du kör in mot Skellefteås centrum söderifrån.

Strömsör blir en promenadvänlig stadsmiljö med ett vackert läge utmed Skellefteälven. Genom att bygga ett kontors- och parkeringshus som en barriär mot den hårt trafikerade Viktoriagatan frigörs en stor yta för bostäder. Bostäderna får individuella uttryck och varierar i höjd från sex till tre våningar ovan mark. Bostäderna minskar i höjd mot öster för att ansluta till befintliga huskroppar. Vi vill förädla Strömsör till en levande stadsdel med framför allt många nya lägenheter. Strömsör blir ett socialt hållbart område med blandade upplåtelseformer av både hyresrätter och bostadsrätter. Satsningen i området kompletteras av att Polaris bygger ett parkeringshus med 500 platser och ett kontorshus med 450 arbetsplatser.

Byggstart för Strömsör är planerad till 2017 och inflyttning beräknas till 2020.

Illustrationsplan