Bostadsgaranti för studenter

Skebo har en unik bostadsgaranti som gäller dig som blivit antagen vid Luleå/Umeå Universitet (studieort Skellefteå) eller annan eftergymnasial utbildning på Campus/Skeria. Enda kravet är att utbildningen är eftergymnasial och minst 18 veckor lång.

Läs mer här

Cylindergränd 8

  •  

Ledigt just nu

Lista på lediga objekt för olika boendetyper.